Det trygga och familjära vårdvalet

Väddö Vård är ett lokalt familjeföretag i Roslagen med god kännedom om området samt dess befolkning. Vi erbjuder hemtjänst, hemsjukvård samt hemrehab. Hos oss står kvalitet och trygghet i fokus och vi har kommunens nöjdaste kunder.

Vår verksamhet

Väddö Vård är ett lokalt vård- och omsorgsföretag med ca 170 anställda medarbetare.

Vi vänder oss till kunder med små eller stora vård- och omsorgsbehov.

Vi fokuserar på att tillfredsställa den enskildes behov på bästa möjliga sätt med bästa möjliga kvalitet.

Detta med hjälp av vår mycket kompetenta, erfarna och kunniga personal som består av distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden.

Tjänster

Vår målsättning är att leverera professionalitet, kontinuitet samt punktlighet, vilket gör att du som kund eller anhörig kan känna dig helt trygg. Vi strävar också efter gemenskap och att göra saker tillsammans, antingen i vår samlingslokal eller på utflykter.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

Vill du komma i kontakt med oss?

Chefer

Det går även att kontakta våra samordnare och chefer direkt:

Samordnare Väddö:
070-515 51 35
Enhetschef Väddö:
Ewa-Marie Anjou, 072-454 92 56

Samordnare Hallstavik:
072-451 69 78
 
Enhetschef Hallstavik:
Anette Tegnér, 072-243 24 31

Ägare/VD: Marie Hellqvist 

Det går även att kontakta oss här:

Vi söker medarbetare!

Intresserad av att jobba hos oss?

Information om styrelse och ekonomi hittar du här

Integritetspolicy

Väddö Vård AB är ett svenskt företag som värnar om dig som kund och medarbetare. Vi tar allvarligt på personlig integritet, vilket innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till dig och till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss. Vänligen notera att integritetspolicyn endast avser behandling av personuppgifter.